Ouch, I need a hand - 700 kr

behandling1.jpg

Naprapatbehandling

En klassisk naprapatbehandling som ett första besök. Du får beskriva dina symptom, när och i vilka situationer dessa uppkommer. Vi ställer kompletterande frågor om historik och levnadsvanor för att kunna bilda oss en uppfattning om hur dina besvär ter sig.

Efter att ha undersökt dig noggrant med muskel- och ledtester, behandlar vi sedan med ledmanipulation och muskelbehandling som kan bestå av triggerpunktsbehandling, dry needling eller massage.

Oftast blir behandlingen effektivare om du på egen hand kan göra övningar efter behandlingen. Det kan vara i syfte att öka rörligheten i en viss kroppsdel eller att stärka någon muskel.

Detta ingår i Ouch, I need a hand:

  • Anamnes

  • Undersökning

  • Behandling

  • rehab/instruktion

40 minuter, 700 SEK