Vad gör en naprapat?

undersökning.jpg

Analys

Analys

Du börjar ditt besök med att du får berätta varför du söker hjälp hos oss. Du får berätta hur länge du haft besvären, och vid vilka tillfällen din kropp känns obekväm. Vi ställer kompletterande frågor om ditt besvär och ditt allmänna hälsotillstånd.

Vi fortsätter med en noggrann undersökning där vi tar reda på vad som orsakar dina besvär. Vi tar hänsyn till både din kropps rörelsemönster, historik och smärtmönster för att få en så specifik diagnos som möjligt. Därefter skapar vi tillsammans en rehab-strategi som skall få dig besvärsfri

Diagnos

Vi ställer en diagnos på ditt tillstånd. Dels en diagnos enligt ICD10 som är ett globalt vedertaget protokoll för diagnostik inom all etablerad vård.

Dessutom ställer vi en mer funktionell arbetsdiagnos som berättar mer ingående om besväret och hur vi skall komma tillrätta med det på kort sikt men även hur du skall slippa ramla dit igen.

3G3A9355.JPG

Diagnos

3G3A9360.JPG

Behandling

Behandling

Målet är att smärtlindra och optimera dina rörelsemönster. Vi jobbar med manipulation av ryggraden och perifera leder. Mjukdelsbehandling såsom triggerpunktsbehandling, dry needling, stretching och massage är ofta en del av behandlingen. Vi skapar här förutsättningar för en fortsatt bra rehabilitering i form av god ledrörlighet och minskad smärta.

Träning

Belasta med rätt intensitet i träningen, med en bra timing, är nyckelord för en framgångsrik rehabilitering! Jobba med rörlighet, stabilitet och låt tiden gå! Upprepning i form av väl anpassade hemövningar är avgörande för att på snabbaste sätt komma tillbaka till din normala prestationsnivå.

iStock-680882874.jpg

Träning

INSTAGRAM2.jpg